Dr. Cabir GÜLMALIYEV

Uzman Ürək-damar cərrahı

Qeyri-invaziv və invaziv diaqnostika

Günümüzdə ümumi xəstəliklər içərisində həm rast gəlmə tezliyinə, həm də yarada biləcəyi fəsadlara görə ürək-damar xəstəlikləri ilk yerdədir. Tərəfimizdən qeyri-invaziv və invaziv metodlarla aşağıdakı ürək-damar sistemi xəstəliklərinin cərrahi müalicəsi tam uğurla həyata keçirilməkdədir.

Müalicə edilə bilən müxtəlif damar xəstəlikləri:
 • Trombektomiya
 • Bypass əməliyyatı
 • Aortokaval fistul təmiri
 • Aortoenterik fistul təmiri
 • Karotid endarterektomiya
 • Vena kava rekonstruksiyaları
 • Arteriovenoz fistul əməliyyatı
 • Açıq vaskulyar rekonstruksiya
 • Varikoz damarlarının çıxarılması (stripping)
 • Varikoz damarlarının radiotezlikliablasiyası (RF)
 • Subfasial endoskopik perforator əməliyyatı (SEPS)
 • Varikoz damarlarının endovenoz lazer ablasiyası (EVLA)
 • Aorta Anevrizması (Cərrahi təmir və ya endovaskulyar təmir), (EVAR və TEVAR)
Minimum invaziv ürək cərrahiyyəsi aşağıdakılar üçün istifadə edilə bilər:
 • Aorta qapağının dəyişdirilməsi
 • Açıq oval pəncərə (PFO) təmiri
 • Mitral qapağın dəyişdirilməsi və təmiri
 • Qulaqcıqlararası çəpərin qüsuru (ASD) təmiri
 • Trikuspid qapağın təmiri (mitral qapağın təmiri)
 • Trikuspid qapağın təmiri (mitral qapağın təmiri)
 • Koronar Şuntlama Əməliyyatı (xəstənin vəziyyətindən asılıdır)
 • Atrial fibrilyasiyanın ablasiyası (digər ürək əməliyyatı tələb olunduğu halda)